Vierde aflevering van de serie Braakballen! Over de leefwereld van diverse soorten uilen. Gepresenteerd door Anita van Dooren, met kennis van zake en op een leuke manier gebracht. Deze keer gaat het over 3 jonge steenuilen die Anita samen met 3 verstandelijk gehandicapten.

Steenuilen

Activiteitenpatroon

 

Steenuilen zijn vooral actief in het donker. Als er jongen zijn is de kans groot om steenuilen ook in de avond of ’s morgens waar te nemen; er zijn dan vele hongerige monden te voeden. Hun dagtaak wordt gevormd door de verzorging van het verenkleed, de jacht en de verdediging van het territorium tegen ongewenste indringers (bv. concurrenten van de eigen soort, roofdieren). Op zijn tijd wordt er gerust. De steenuil doet dat rond middernacht en overdag; hij verblijft dan meestal op vaste “roestplaatsen”: in de dekking van beplanting of gebouwen, of in de nestholte. Bij mooi weer kan je hem vaak ergens in de luwte zien genieten van het zonnetje.

De steenuil is de kleinste in ons land broedende uilensoort. Door de bolle kop en het relatief dikke verenpak lijkt hij groter dan hij is. Met een lichaamsgrootte van 21 – 23 cm en een vleugelspanwijdte van 54 – 58 cm is hij echter nauwelijks groter dan een zanglijster of merel. Gemiddeld zijn vrouwtjes iets groter en zwaarder dan mannetjes (170 à 260 gram vs. 150 à 240 gram). Ook het verenkleed is zo goed als gelijk.

Steenuilen hebben een gevlekt verenkleed. De bovenzijde is bruin met witte spikkels en de onderzijde witachtig en dicht bruingestreept. Door de lichte wenkbrauwstrepen vallen vooral de grote ogen met felgele iris en zwarte pupil op (zie ook het logo van STONE). De poten zijn lang en wit bevederd.

Steenuilen communiceren met elkaar d.m.v. een reeks van geluiden. Het vrouwtje heeft zelfs contact met haar jongen, vlak voordat deze uit het ei kruipen; dat hebben beeld en geluid op de webcams van Beleef de Lente getoond.

In najaar en einde winter/vroege voorjaar klinkt de karakteristieke Territoriumroep van het mannetje. Daarmee maakt hij zich bij zijn soortgenoten bekend als vaste bewoner van een territorium dat voldoet aan de belangrijkste eisen van de steenuil aan de leefomgeving:

– een geschikte nestplaats
– aanbod van voldoende prooidieren
– aanwezigheid van voldoende beschutting

De territoriumroep kan worden gebruikt bij het inventariseren van steenuilterritoria (zie ook onder ‘Onderzoek-Inventariseren’

Voor meer informatie