Aan het begin van de 20e eeuw maakt Oisterwijk een sterke bevolkingsgroei door. Dat is voor bisschop Monseigneur Diepen aanleiding om de parochie St. Petrus’-Banden te splitsen. In 1926 benoemt hij J. Th. van der Weerden, tot bouwpastoor van de Joanneskerk en hiermee staat de parochie aan het begin van haar geschiedenis.

In 1926 benoemt de bisschop de rector van het klooster Catharinenberg J. Th. van der Weerden, tot bouwpastoor en hiermee staat de parochie aan het begin van haar geschiedenis. Hotel ‘De Linde’ wordt voor een bedrag van 35.000 gulden gekocht en wordt verbouwd tot pastorie.

Architect H.W. Valk uit ’s-Hertogenbosch wordt benaderd voor het maken van een plan. Nadat de gemeenteraad van Oisterwijk een subsidie van 10.000 gulden verstrekt kan de bouw worden gerealiseerd en wordt op 29 augustus 1927 de eerste steen officieel gelegd. Op maandag 4 juni 1928 wordt de Joanneskerk door Monseigneur A.F. Diepen gewijd. Op dat moment is de kerk nog niet voltooid. Eén travee en de toren ontbreekt.

Uitbreiding Joanneskerk

Na de Tweede Wereldoorlog is er sprake van een ware babyboom. Veel kinderen worden geboren en gedoopt en het aantal parochianen groeit explosief waardoor de behoefte ontstaat om de Joanneskerk uit te breiden. In 1951 worden de oude plannen van architect Valk uit de kast gehaald en wordt besloten te kerk te vergroten.

Ditmaal wordt ook de zoon van de architect, G.H.F. Valk, betrokken bij de plannen. De kerk krijgt er een travee bij en er wordt een toren toegevoegd. Als in 1953 de parochie 25 jaar bestaat, is de verbouwing klaar. In 1958 worden drie klokken genaamd Joannes, Josef en Maria geïnstalleerd en in 1972 wordt de dagkapel in gebruik genomen. Hier vonden toen de ‘doordeweekse’ Missen plaats.

Bouwstijl Joanneskerk

De vijfbeukige basiliek is opgetrokken uit baksteen met toepassing van enige natuursteen in raamtrace- ringen en hoekblokken. De zadeldaken zijn met leien gedekt met afwisselend Maas- en rensdekking.

Er zitten platte daken op de omgang. Het schip telt drie traveeën met ervoor een zadeldaktoren met nevenruimten en heeft aan de oostzijde een hogere koortravee met pseudotranseptarmen, die sacristie en nevenruimten huisvesten. Ditmaal wordt ook de zoon van de architect, G.H.F. Valk, betrokken bij de plannen. De kerk krijgt er een travee bij en er wordt een toren toegevoegd. Als in 1953 de parochie 25 jaar bestaat, is de verbouwing klaar.

In 1958 worden drie klokken genaamd Joannes, Josef en Maria geïnstalleerd en in 1972 wordt de dag-kapel in gebruik genomen. Hier vonden toen de ‘doordeweekse’ Missen plaats.

Bouwstijl Joanneskerk

De vijfbeukige basiliek is opgetrokken uit baksteen met toepassing van enige natuursteen in raamtrace- ringen en hoekblokken. De zadeldaken zijn met leien gedekt met afwisselend Maas- en rensdekking.

Er zitten platte daken op de omgang. Het schip telt drie traveeën met ervoor een zadeldaktoren met nevenruimten en heeft aan de oostzijde een hogere koortravee met pseudotranseptarmen, die sacristie en nevenruimten huisvesten. Deze ruimten en de zijbeuken hebben dwars-gerichte zadeldaken en topgevels. De smalle buitenste beuk, feitelijk een circulatiegang, heeft platte daken die tegen de topgevels aansluiten.

De gehele kerk, met uitzondering van de toren, heeft eenvoudige vlakke met lisenen versierde muren, afgesloten met vlechtingen en kruisen en doorbroken door smalle, deels gekoppelde lancet-vensters met natuurstenen driepastraceringen, gedeeltelijk voorzien van kruisvormen. In de oostgevel van het koor een hoog- geplaatst roos-venster met eromheen een krans van twaalf rondvensters.

Aanwezig in het interieur

De kerk bezit een keramisch Maria-altaar van T. van de Wiel (1928), neobarok biechtstoelen (19de eeuw), een doopvont van M. van Helvert (1953), beelden van Jozef en Theresia uit het atelier Cuypers (1928-1929) en een roosvenster en vier ramen van K. Trautwein (1938) met engelen en voorstellingen uit het Nieuwe Testament. Het orgel is gebouwd door Verschueren Or- gelbouw in 1956.

Tekst: Comité Open Monumentendag

Comments are closed, but trackbacks and pingbacks are open.