Op 27 oktober 1916 richt Chris van der Aa, samen met de Rotterdamse koopman Vermetten, de N.V. Lederfabriek Oisterwijk op, oftewel de N.V.L.O. nu later omgedoopt tot KVL.

In die tijd gaven leerlooiers de voorkeur aan Oisterwijk, omdat het water van de Stroom zeer  geschikt was voor het weken van huiden. Maar Chris van der Aa begon een leerlooierij in Oisterwijk vanwege zijn uit Oisterwijk afkomstige vrouw Cornelia: zij wilde in Oisterwijk blijven wonen.

Al in 1920 wordt de leerfabriek overgenomen door het grote Duitse lederconcern Adler & Oppenheimer. De NVLO wordt een werkmaatschappij van de Almij, de Amsterdamse leder Maatschappij, ook eigendom van Adler en Oppenheimer. 

De leerfabriek groeit! In 1924 wordt een nieuw hoofdgebouw met magazijn, het laadperron en de machinekamer met stoommachine en ketelhuis gebouwd. In 1925 verwerken 500 personeelsleden maar liefst 25.000 huiden per week. Er komt een eigen spoorrail. In 1932 krijgt de fabriek het predicaat koninklijk en wordt de naam KLO.

In 1928 verhuist het personeel van Almij uit Amsterdam naar Oisterwijk; er komt een eigen bedrijfsbrandweer. Het verhaal gaat dat KVL ooit 1200 werknemers had, maar dat is niet juist: er werken in die jaren 910 arbeiders en 45 kantoormedewerkers.

OP 15 oktober 1941 sterft Chris van der Aa, twaalf dagen voor het 25-jarige bestaan van de fabriek. Het bedrijf komt tijdens de Tweede Wereldoorlog onder Duits bestuur. Joodse werknemers worden ontslagen. 

Na de bevrijding zijn er weliswaar omvangrijke beschadigingen aan de fabriek maar die worden snel hersteld. Er is in die na-oorlogse jaren een sterke produktiviteitsgroei. Werklustige Grieken en Belgen worden aangetrokken.

In de jaren ’60 breken moeilijke tijden aan. De concurrentiepositie van de Europese leerindustrie verslechtert door sterk stijgende kosten en opkomst van lage lonen landen. De families Oppenheimer en Adler hebben geen geschikte opvolgers en in 1966 wordt de KLO verkocht aan handelsconcern Hagemeyer. 

De terugloop in omzet leidt tot vergaande maatregelen. Chroomlederfabriek De Amstel uit Waalwijk wordt in de jaren 70 samengevoegd met de KLO en de naam verandert in Koninklijke Verenigde Leder, kortweg KVL.  Met 390 werknemers wordt er weer even een kleine winst gemaakt. In 1980 produceert KVL 25% van de totale Nederlandse productie. 

In 1991 wordt KVL overgenomen door het management. De jaren tot het eind worden gekenmerkt door reorganisaties. Op 1 januari 2001 valt het doek voor KVL. De laatste 35 medewerkers verliezen hun baan.

Comments are closed, but trackbacks and pingbacks are open.