De huidige kerk, genaamd Petruskerk aan het Kerkplein is genoemd naar de gevangenschap van de apostel Petrus, een van de leerlingen van Jezus, toen hij geketend was en door een engel bevrijd werd uit de gevangenis.

Beeldbepalend voor het Oisterwijk van nu, maar ook vroeger, was en is de Petruskerk. Vóór de huidige kerk stond er oorspronkelijk een uit de middeleeuwen die bediend werd door de abdij van Sint Geertrui uit Leuven. De Kerk stond onder het patrocinium (beschermheilige) van ‘Sint Peter Apostel’. De huidige kerk aan het Kerkplein is genoemd naar de gevangenschap van de apostel Petrus, een van de leerlingen van Jezus, toen hij geketend was en door een engel bevrijd werd uit de gevangenis.

In 1587 brandde deze kerk af, maar het Choor en een deel van het schip werden gerestaureerd. De funderingen van de oude kerk werden gebruikt voor de nieuwe kerk, waar eind 1894 mee begonnen werd. Met het resterende puin van de oude kerk werd de Hoogstraat tot Blokshekken verhard.

Bouwheer was de befaamde architect Pieter Cuypers. Hij ontwierp een neogotische kerk gebaseerd op dat van een van de oudste gotische kerken: de Onze Lieve Vrouwenkerk in Trier. Cuijpers ontwierp ook de doopvont, het altaar en een aantal ramen. De Oisterwijkse aannemer Petrus Versteijne bouwde de Petruskerk voor 131.774 gulden. Overigens moest de aannemer dagelijks zorg dragen voor twee vaten bier op de werkplek.

Op 24 mei 1897 vond de plechtige consecratie plaats door de Bossche bisschop mgr Wilhelmus van de Ven. De toren heeft een torenspits met vier flankerende torentjes en is 67,5 meter hoog met een carillon met 42 klokjes. Bij de bevrijding van Oisterwijk in oktober 1944 werd de kerk zwaar getroffen en herbouwd. In 1970 werd de kerk nogmaals totaal gerestaureerd en in 1998, tijdens herstelwerkzaamheden, brak brand in de toren uit, waarbij een deel van de spits op het dak terechtkwam. Een verwijzing naar de eigen geschiedenis van Oisterwijk vormt de Maria Vreugderijcke kapel.

In de Middeleeuwen werd er in een kapel op de Lind een Mariabeeld vereerd waaraan wonderen werden toegeschreven. De oorspronkelijke kapel is gesloopt en vervangen door het Raadhuis maar het beeld bleef behouden. In 1910 werd het geplaatst in de Maria Vreugderijckekapel die speciaal voor dat doel in de kerk werd ingericht. Aan de wand hangt, in opaline, werk van Charles Eyck dat de geschiedenis verbeeld. De grootste twee gebrandschilderde ramen in de zijbeuken van de kerk zijn van Max Weiss. Bijzonder is ook de houten preekstoel uit 1849, het orgel en een drietal schilderstukken door de Vlaamse schilder Wappers.

Buiten, aan de zuidelijke kant, staat een beeldengroep van de Heilige familie uit de kerk die waarschijnlijk ook door Cuypers ontworpen is. De neogotische stijl is terug te zien tot in de vallende gewaden. De groep draagt bij aan het Katholieke gedachtengoed dat passend is bij het betreden van het kerkhof naast de kerk.

De parochie is inmiddels gefuseerd met de twee andere parochies in Oisterwijk en die van Haaren en Moergestel.

Tekst: Comité Open Monumentendag

Comments are closed, but trackbacks and pingbacks are open.