De Moergestelse Janskerk is een bijzonder monument. De toren dateert van ongeveer 1500 en is een klassiek voorbeeld van Kempense Gotiek.

Tot 1931 vormde de toren en de kerk samen een middeleeuws gebouw. De kerk was wat jonger dan de toren. De kerk was namelijk in 1584 afgebrand. In 1931 werd de kerk gesloopt en werd er tegen de toren een nieuwe kerk gebouwd. In de kerk is nog goed te zien tot waar de oude kerk tegen de toren heeft gestaan. De hoogte van de toren tot aan het begin van de spits bedraagt 32 meter, die van de spits bedraagt 20 meter. Tot en met de haan bedraagt de hoogte van de toren 55 meter.

De toren is gebouwd met bouwmaterialen die in de directe omgeving werden gevonden. Ter plaatse werd leem gewonnen. De stenen werden gebakken in twee Moergestelse veldovens. Vanuit een ruimte, de 5de geleding, is een gat door de oude torenmuur gehakt, waardoor men toegang kreeg naar de gewelven boven de kerk.

Het huidige kerkgebouw dateert van 1932 en is ont- worpen door architect Valk. Als je het gebouw binnen- komt valt meteen de constructie op. Het dak wordt gedragen door gemetselde bogen die rusten op steun- beren aan de buitenzijde. Dat geeft het interieur een weidse aanblik, niet gehinderd door steunpilaren.

De lichtinval door de hoge ramen in het middenschip geeft een intieme sfeer. Daardoor ontstaat een gevoel van geborgenheid. Men voelt zich uitgenodigd om rond te kijken. En dat is zeer de moeite waard.

De St Janskerk is rijkelijk aangekleed met kostbare unieke religieuze kunst. Alle beelden zijn uit hout gebeeld- houwd, gepolychromeerd en zorgvuldig onderhouden. Unieke schilderijen, gebrandschilderde ramen, mozaiek en gietwerk bieden een interessante variëteit.

Tekst: Comité Open Monumentendag, videobeelden van Louis van den Meijdenberg

Comments are closed, but trackbacks and pingbacks are open.