Centraal gelegen aan De Lind ligt het vrijstaande Raadhuis. Het ontwerp komt van architect L.W. Schoonenberg. Het gebouw is in neorenaissance stijl gebouwd. In 2008 vond de laatste renovatie plaats. Het Raadhuis staat op de plaats waar in de Middeleeuwen de Kapel van Onze Lieve Vrouwe ter Linde stond.

Burgemeester Van Beckhoven opende het pand in 1899, getuige de gedenksteen aan de voorzijde. In de decoratie van het Raadhuis is de herinnering aan de kapel zichtbaar: op de linkerhoek van de zuidelijke zijgevel prijkt in een nis een Mariabeeld. Het beeld is een replica en gemaakt door de Oisterwijkse kunstenaar Harm Timmermans. Het oorspronkelijke notenhouten beeld staat in de St. Petruskerk (het gekroonde Kind is van perenhout).

In de oorlog werd het gebouw zwaar beschadigd. Bij de restauratie na de oorlog maakte de Moergestelse priester en kunstenaar Egbert Dekkers enkele van de glas-in-lood ramen.

Het carillon met 14 klokken, niet te zien maar wel te horen, omringt een middeleeuwse klok uit 1535 ver- vaardigd door de klokkengieter Jasper Moer uit ’s-Hertogenbosch.

De toren is van gietijzer, gevuld met lood en weegt 1000 kg. Boven op de toren is een koperen, met blad- goud vergulde windwijzer aangebracht. De toren was in eerste instantie puntig. Bij de restauratie in 1946 kreeg de toren een kegelvorm en daarna is de spits erop gezet.

De buitenzijde van het pand is voorzien van enkele mooie details. De trap heeft beeldhouw-werken in tufsteen in de vorm van heraldieke leeuwen. In de noordgevel van het Raadhuis zijn twee wapenschilden aangebracht waarvan een met het wapen van Oisterwijk.

Door de ligging aan het Trouwlaantje met lindenbeplanting en de Vrijheidsboom uit 1795 vóór het gebouw en de Wilhelminaboom uit 1898 in een parkje met kiosk en vijver erachter, is ook de historisch-ruimtelijke relatie hiermee van belang.

Door zijn centrale ligging aan De Lind vormt het Raad- huis de bindende factor op dit dorpsplein en vormt het een belangrijk onderdeel van het beschermde dorps- gezicht. Het Raadhuis is sterk beeldbepalend voor de historische dorpskern en de visuele gaafheid ervan.

Tekst: Comité Open Monumentendag

Comments are closed, but trackbacks and pingbacks are open.