Wim van de Wouw is een boerenzoon die, samen met zijn broer, in het gemengd boerenbedrijf van zijn vader ging werken toen hij met 14 jaar van school kwam. Het boeren leven beviel hem prima, maar na 15 jaar deden zijn nieuwsgierigheid en interesse in o.a. de natuur, hem belanden bij Brabants Landschap waar hij in dienst trad als reservaatbeheerder. Hij beheerde 2800 hectaren, droeg bij tot de inrichting en beheer van landgoederen, kocht landbouwgronden en onderhield vele contacten waaronder die met de pachters.

Wim werd geboren in 1927. Oisterwijk in Beeld had in 2019 een gesprek met met deze bekende Oisterwijker, over zijn kijk op het leven. Het werd een gesprek met een -toen- 90-jarige jongeman die nog volop in het leven staat. Laten namen we een aantal leuke versen en verhalen op. Alles hier op deze pagina.

Op de praatstoel bij Wim van de Wouw (1927). Verzen, gedichten, verhalen, fabels, uitleg over plantjes. deze keer een fabel over riet, god en de duivel.

Deze keer in t Brabants een mooi verhaal over een bij en een kind.

Dit is het waar gebeurde verhaal over wat de vader van Wim meegemaakt heeft.

Dit verhaal gaat over een heks.

In dit filmpje vertelt Wim over landbouwgereedschap van vroeger.

Dit gedicht is een ode aan dorpen.

In dit filmpje vertelt Wim over de plantjes bitterzoet en de koningsvaren.

In dit filmpje vertelt Wim over beenbreek, een bijzonder plantje.

Dit is het verhaal van het konijnenpootje.