Vandaag neemt Jochem cameraman Joost mee op een erfscan. Wat dat is? Dat zie je in deze aflevering van de altijd grappige en leerzame filmpjes van NatuurStreken!

Erven zijn een belangrijk leefgebied voor diersoorten van het boerenland. Ze zijn afhankelijk van de beplanting, van de weitjes en van de gebouwen om voedsel en beschutting te vinden, maar ook om zich voort te planten. Maar, onze erven zijn de afgelopen decennia steeds kaler en ‘netter’ geworden of ze zijn intensiever in gebruik voor stallen, silo’s en landbouwwerktuigen. Daardoor worden ze steeds ongeschikter voor erfbewoners zoals zwaluwen, mussen, uilen en vleermuizen. Dat is jammer, wat deze aansprekende soorten gaan in aantal hard achteruit en zijn juist zo belangrijk als natuurlijke bestrijders van muggen, vliegen en muizen.

Erfscan voor meer biodiversiteit
Binnen het provinciale project ‘ErvenPlus’ gaan diverse gemeentes samen met natuurwerkgroepen, ZLTO-afdelingen, Brabants Landschap en projectbureau Orbis investeren in meer biodiversiteit op Brabantse erven. De Provincie Noord-Brabant, Stichting Streekfonds Het Groene Woud en gemeente dragen financieel bij aan de uitvoering van de erfscan.

Aandacht buiten ‘t erf
Het doel van ErvenPlus is om de komende twee jaar 350 erven ‘biodiverser’ in te richten. Daarnaast wordt nadrukkelijk gekeken of ook buiten het erf mogelijkheden liggen voor natuur- of landschapsbeheer. Hiervoor zijn andere regelingen, zoals Stimuleringskader Groenblauwe Diensten en de Subsidieregeling Verbindingen en Landschap operationeel. Door bij te dragen aan het project ErvenPlus zorgt de gemeente voor een mooier en leefbaarder platteland.

Deelnemer worden?
Bent u woonachtig op een erf in het buitengebied en geïnteresseerd in streekeigen beplanting en soortbeschermende maatregelen? Dan kunt u zich aanmelden door een e-mail te sturen naar erfvogelsbrabant@gmail.comVervolgens wordt contact met u opgenomen voor het inplannen van een afspraak voor een ‘erfscan’. Een deskundige komt dan uw erf onder de loep nemen om te bepalen welke maatregelen kunnen  worden uitgevoerd. Denk daarbij aan gemengde hagen, fruitbomen, bloemenranden, zwaluwkasten, muizenruiters, mussenhotels en modderplaatsen. Aan de hand van de erfscan wordt vervolgens een ‘erfplan’ met inrichtingstekening gemaakt, die aan u wordt voorgelegd. Bij akkoord zal levering van het plantgoed plaats vinden. Omdat voor de soortbeschermende maatregelen specifieke kennis nodig is, worden deze door de lokale natuurwerkgroep begeleid.Voor meer informatie
Jochem Sloothaak, Coördinator Soortenbescherming bij het Coördinatiepunt Landschapsbeheer via tel. 0411-622775 of via e-mail: erfvogelsbrabant@gmail.com

meer info

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.