Wethouder Anne Cristien Spekle geeft aan blij te zijn met de aanpassingen aan de kruising tussen de Baerdijk en het Stroomdaalpad. “Verkeersveiligheid is voor ons een belangrijk aandachtspunt. Afgelopen jaren waren er op het kruispunt nog steeds ongelukken. Het middenstuk is breder gemaakt en voorzien van een zebrapad. Daarnaast is het fietspad voortaan groen van kleur. Met deze aanpassingen hopen we dat het voor automobilisten écht duidelijk is dat ze hier moeten opletten. Of het echt veilig wordt staat of valt natuurlijk ook met het gedrag van de weggebruikers.”
Nou, direct na het ingebruikstellen van deze kruising waren wij erbij. Het resultaat van 10 min. filmen, zonder knippen! Het gedrag van enkele automobilisten is voor verbetering vatbaar.

Comments are closed, but trackbacks and pingbacks are open.