Grutto’s hebben het moeilijk in Nederland. Brabants Landschap en haar vrijwilligers zijn actief om deze weidevogel te beschermen door allerlei maatregelen. Jochem en cameraman Joost van het programma NatuurStreken gingen op zoek naar de grutto. In Haaren broedt nog een paar en dat vonden we!

Grutto

Het is een oer-Hollandse weidevogel. Nog wel. Want de natuurwaarden van het agrarisch land staan zwaar onder druk. Waar het boerenbedrijf nog ruimte laat voor natuur, daar gedijt de grutto. Zo is hij de ambassadeur van agrarisch land waar productie en natuur in balans zijn. Nergens in Europa broeden zoveel grutto’s als in Nederland. In 2016 is deze vogel uitgekozen door het Nederlandse publiek tot nationale vogel.

herkenning

Grote, slanke steltloper met lange poten. Rechte snavel. In vlucht brede, witte vleugelstreep, witte staartbasis (vierkant) met zwarte eindband. Poten steken uit. Buik met donkere banden. Mannetje ruit in prachtkleed naar een meer steenrode kleur dan vrouwtje. In de winter bruingrijze borst en bovendelen. In Nederland is ook de IJslandse grutto te zien. Die heeft een duidelijk kortere snavel. Als juveniel heeft het IJslandse type meer oranje; bij de jonge gewone  zijn deze zwakker gekleurd, en eerder roze-bruin dan oranje. Een belangrijk verschil is de tekening van de schouderveren en de binnenste armpennen (ook wel tertials genoemd). Deze zijn bij juveniele IJslandse types uitgebreider en bonter getekend. Als adult is de IJslandse meer rood dan ‘onze’ grutto.

geluid

Meest gehoorde roep een luid en helder ‘gruttooo, gruttooo’, waarbij de eerste lettergreep in toonhoogte stijgt en de tweede weer daalt.

Europa

Bolwerken bevinden zich in rijke weidegebieden zoals Eemland, Waterland en Zuidwest-Friesland. Vanaf een paaltje waken zij over hun goed verstopte nest. Nederland herbergt zo’n 90% van de broedvogels van Noordwest-Europa.

Aantallen in Nederland

Het gaat slecht met de aantallen grutto. Neemt van 1990 met zo’n 5% per jaar af.

Aantal broedparen 49.000 – 75.000 (in 2004)
Geschat maximum aantal overwinteraars/doortrekkers 50.000 (in 2005-2010)

Bron: Sovon Vogelonderzoek Nederland

Meer informatie: klik hier

Meer video’s over NatuurStreken: klik hier

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.