Deze aflevering over Heide tot 1850 gaat over de heide in Oisterwijk. Ooit telde Nederland 600.000m2 heide, nu nog maar 6.000. Deze wandeling (deel 1) gaat langs een aantal mooie gebieden, o.a. de Beerze, de Rosep, vertelt over het ontstaan van de Kampina. We bezoeken het graf van van Tienhoven. U krijgt onderweg volop informatie!

Heide tot 1850

Kijk dit is Oisterwijk, met Frans Kapteijns als presentator is een serie die eerder gemaakt is voor de Lokale Omroep Voor Oisterwijk. Deze aflevering is uit najaar 2005.

Meer info over Frans Kapteijns

Frans Kapteijns Heide na 1850 Heide tot 1850

Geschiedenis

Heide tot 1850 

 

Heide bij Elspeet

De heiden ontstonden aan het eind van de middeleeuwen. De afgelegen gebieden werden overdag begraasd door schapen die ’s nachts in de stal bleven, waarvan de bodem jaarlijks met verse heiplaggen bedekt werd, zogenaamde potstallen. De stalmest werd ieder jaar naar de akkers gebracht, die daardoor geleidelijk werden opgehoogd. Deze vorm van landbouw met de karakteristieke esdorpen en herdgangen bleef tot het einde van de 19e eeuw bestaan. In 1898was nog ruim twintig procent van de oppervlakte van Nederland ‘woeste grond’ en die bestond hoofdzakelijk uit heiden.

De uitvinding van de kunstmest verminderde de behoefte aan schapenmest en maakte het mogelijk de heiden tot landbouwgrond te ontginnen. Daarnaast werden veel heiden in bos omgezet. Speciaal met dit doel werd Staatsbosbeheer opgericht. Ongeveer tegelijkertijd ontstond de belangstelling voor de heide bij natuurbeschermers. Als gevolg hiervan zag Staatsbosbeheer af van de bebossing van waardevolle heiden en kocht Natuurmonumenten grote heiden, waaronder de Kampina en de Brunssummerheide. Aan het eind van de 20e eeuw bestond nog minder dan één procent van Nederland uit hei. Behalve de militaire oefenterreinen zijn vrijwel alle overgebleven heiden thans eigendom van Staatsbosbeheer, de Vereniging Natuurmonumenten en de Provinciale Landschappen.