De Kampina is een belangrijk gebied in het Oisterwijkse met een mooie historie. Hieronder vind u afleveringen van de serie Kijk dit is Oisterwijk die gaan over de mooie Kampina.

Deze aflevering gaat over de heide in Oisterwijk. Ooit telde Nederland 600.000m2 heide, nu nog maar 6.000. Deze wandeling (deel 1) gaat langs een aantal mooie gebieden, o.a. de Beerze, de Rosep, vertelt over het ontstaan van de Kampina. We bezoeken het graf van van Tienhoven. U krijgt onderweg volop informatie!

Kampina

Deze aflevering is deel 2 en gaat over de heide in Oisterwijk. U krijgt onderweg volop informatie! Ooit telde Nederland 600.000m2 heide, nu nog maar 6.000. Hoe zag de heide er uit na 1850? Frans Kapteijns vertelt het u!

De Kampina is een natuurgebied met bos, heide en beekdalen in de provincie Noord-Brabant, gelegen tussen Boxtel en Oisterwijk. Het gebied is sinds 1929grotendeels eigendom van de Vereniging Natuurmonumenten en is ruim 1200 hectare groot.

Ligging en omgeving

Naar het westen toe sluit de Kampina aan bij de Oisterwijkse Bossen en Vennen. Naar het oosten toe sluit het gebied bijna aan bij de Mortelen; het Banisveld is een natuurontwikkelingsgebied waar een gat tussen deze beide grote natuurgebieden wordt opgevuld. Daarmee vormt de Kampina een belangrijke schakel van ‘het Groene Woud’, een samenhangende cluster van grote natuurgebieden in het midden van Brabant tussen Tilburg, ‘s Hertogenbosch en Eindhoven.

Heide

De Kampina is een gevarieerd natuurgebied met een uitgestrekt heide, dennenbossen en vele vennen. Centraal ligt de grote Kampinase Heide die gesierd wordt door talrijke vennen zoals als het Belversven, meer beschut liggen de Huisvennen en de Zandbergsvennen, die bijzonder rijk zijn aan libellensoorten. Over de heide klinkt de zang van de wulp. De heide is hier en daar venig en kent bijzondere soorten als lavendelheide. Vooral aan de noordzijde en de oostzijde liggen uitgestrekte (aangeplante) dennenbossen.

Beekdalen

Er lopen ook twee beken door de Kampina, de Beerze en de Rosep, meanderend door het gebied. Dankzij de inspanningen van Pieter van Tienhoven (van 1907 tot 1953 penningmeester van de Vereniging Natuurmonumenten) zijn zij voor de golf van ruilverkaveling en kanalisaties gespaard gebleven, waar het natuurschoon langs zoveel andere beken ten onder aan is gegaan. De Beerze is een middelgrote beek met een omvangrijk moerassig beekdal. In de Smalbroeken, een vaak inunderend deel van dat dal, groeien zware moerasbossen van onder andere zwarte els met lianen als hop en kamperfoelie, waarin zich de blauwborst en de sprinkhaanrietzanger verschuilen. In de moerassen en graslandjes komen gagelstruwelen, beenbreek en zeggesoorten voor. De Rosep is binnen de Kampina maar een bescheiden stroompje zonder veel dalvorming.

Graf van Tienhoven

De zoon van de vorige eigenaar van de Kampina, Pieter van Tienhoven, heeft zich zeer ingespannen voor het behoud van de Kampina, het behoud van meanderende beken, en voor de natuurbescherming in het algemeen. Zijn as is uitgestrooid op de Kampina op de plek waar ook zijn gedenksteen is opgericht.

Recreatie

De Kampina is een geliefd wandelgebied, vooral wanneer de heide bloeit. Er zijn verschillende wandelroutes uitgezet. In het aangrenzende gebied Oisterwijkse Bossen en Vennen heeft Natuurmonumenten een bezoekerscentrum gevestigd.

kampina