De KVL leerfabriek was eens de grootste werkgever in Oisterwijk. Een fabriek met een lange en grote historie! Ook anno nu is KVL leerfabriek beeldvormend in Oisterwijk en worden er vele zaken aangepast.

In deze rubriek diverse zaken over KVL:

Voortgang bij de KVLKVL vorderingen oktober

Maandelijks brachten we in 2014/15 de resultaten van de verbouwing op KVL in beeld. Korte films geven inzicht in dit prachtige project. Kijk hier. 

In 2019 vind de verbouwing plaats van het U-gebouw.

Project KVL Leerlokaal

Film: afronding eerste fase

KVL KroniekdagKVL Kroniekdagen

Op zaterdag 7 december 2013 organiseerde de gemeente Oisterwijk een KVL Kroniek Dag rondom de KVL leerfabriek. Op deze dag werden herinneringen aan de KVL vastgelegd. Verhalen, anekdotes, foto’s, boekjes, leer, herinneringen en bijzondere voorwerpen zijn de insteek voor een serie korte films.

J Buynsters oud medewerkerFilm: een sociaal bedrijf
Film: de zonnelampen van juffrouw Biemans
Film: het nathuis
Film: de dochter van de directeur

Op 7 december 2013 organiseerde de gemeente een KVL Kroniekdag

en op 24 mei 2014 was iedereen weer welkom voor de uitreiking van de KVL-Kronieken.

Leerlokaal KVLLeegstand KVL Leerfabriek

In 2000 werd de KVL definitief gesloten, nadat al jaren een groot gedeelte leeg stond. Dat heeft z’n sporen nagelaten.

Fotoserie: Betsie van der Kruijs

Videofilm: Jo Pothoven

Anika Spaninks & Marleen Verder - Mercy.Still002Mooie muziek: Anika Spaninks & Marleen Verder

Voor meer info over KVL

Van geschiedenis naar toekomst op KVL

De Leerfabriek is een belangrijk onderdeel van de geschiedenis van Oisterwijk. Sinds 2009 is de gemeente Oisterwijk eigenaar van de Leerfabriek. De afgelopen jaren werd gewerkt aan plannen voor een herontwikkeling van de voormalige fabriek. Hiermee wordt de Leerfabriek weer een belangrijk onderdeel van de Oisterwijkse toekomst.

Aan de “wederopstanding” van de KVL wordt hard gewerkt: Ambachtsplaats voor CreativiTIJD start op

De provincie Noord-Brabant maakt van een plek die ooit dagelijks bruiste van activiteit weer een begrip zoals het vroeger was. De eens grootste lederfabriek van Europa gaat vorm krijgen in de Leerfabriek KVL. Het concept Ambachtsplaats voor creativiTIJD start. Oisterwijk in Beeld praat met Ben ten Hove, conceptmanager van de KVL. Bekijk de film.

INNIG VERBONDEN MET OISTERWIJK

De Leerfabriek heeft een sterk verleden, dat innig is verbonden met Oisterwijk. De voormalige fabriek is ook in (inter)nationaal opzicht waardevol. Daarom hebben verschillende gebouwen de Rijksmonumentenstatus gekregen. Behalve de gebouwen zijn ook het ruimtelijke grid, de industriële verharding en de waterzuivering kenmerkend voor het terrein. Bij de herontwikkeling van het terrein kunnen deze elementen een meerwaarde geven aan het karakter van de Leerfabriek.

GROOTSTE LEERLOOIERIJ VAN EUROPA

Vóór de komst van de grote fabrieken, waren in Oisterwijk tientallen kleine leerlooiersbedrijfjes die op ambachtelijke wijze huiden tot leer verwerkten. In 1916 werd de N.V. Lederfabriek Oisterwijk opgericht. Dit veroorzaakte uiteindelijke de ondergang van de kleine ambachtelijke looierijen. In 1932 ontving de Lederfabriek het predicaat Koninklijk. Na enkele overnames en fusies kreeg de fabriek de naam Koninklijke Verenigde Leder (KVL). Op het hoogtepunt werkten er zo’n 1200 mensen in de fabriek.

In 2000 sloot de Leerfabriek haar deuren. Ooit was dit de grootste leerlooierij van Europa. Een uitgebreid gebouwencomplex, op een terrein van 11 ha groot, kwam leeg te staan en onderhoud bleef achterwege.

KVL