Op 7 december 2013 organiseerde de gemeente een KVL Kroniekdag, waarbij iedereen die iets “had” met de KVL naar de Leerfabriek kon komen om voorwerpen, foto’s, verhalen vast te laten leggen. Kijk naar een impressie van door Jeroen Massuger gemaakte opnames en montage van de KVL Kroniekdag van 7-12-2013 in de Leerfabriek.

 KVL Kroniekdag

 

GESCHIEDENIS

OISTERWIJKSE GESCHIEDENIS WORDT OISTERWIJKSE TOEKOMST

De Leerfabriek is een belangrijk onderdeel van de geschiedenis van Oisterwijk. Sinds 2009 is de gemeente Oisterwijk eigenaar van de Leerfabriek. De afgelopen jaren werd gewerkt aan plannen voor een herontwikkeling van de voormalige fabriek. Hiermee wordt de Leerfabriek weer een belangrijk onderdeel van de Oisterwijkse toekomst.

INNIG VERBONDEN MET OISTERWIJK

De Leerfabriek heeft een sterk verleden, dat innig is verbonden met Oisterwijk. De voormalige fabriek is ook in (inter)nationaal opzicht waardevol. Daarom hebben verschillende gebouwen de Rijksmonumentenstatus gekregen. Behalve de gebouwen zijn ook het ruimtelijke grid, de industriële verharding en de waterzuivering kenmerkend voor het terrein. Bij de herontwikkeling van het terrein kunnen deze elementen een meerwaarde geven aan het karakter van de Leerfabriek.

GROOTSTE LEERLOOIERIJ VAN EUROPA

Vóór de komst van de grote fabrieken, waren in Oisterwijk tientallen kleine leerlooiersbedrijfjes die op ambachtelijke wijze huiden tot leer verwerkten. In 1916 werd de N.V. Lederfabriek Oisterwijk opgericht. Dit veroorzaakte uiteindelijke de ondergang van de kleine ambachtelijke looierijen. In 1932 ontving de Lederfabriek het predicaat Koninklijk. Na enkele overnames en fusies kreeg de fabriek de naam Koninklijke Verenigde Leder (KVL). Op het hoogtepunt werkten er zo’n 1200 mensen in de fabriek.

In 2000 sloot de Leerfabriek haar deuren. Ooit was dit de grootste leerlooierij van Europa. Een uitgebreid gebouwencomplex, op een terrein van 11 ha groot, kwam leeg te staan en onderhoud bleef achterwege. De Leerfabriek van 1916 tot 2000.

Meer informatie over KVL Leerfabriek

KVL Kroniekdag
verhalen en voorwerpen delen