Op deze pagina’s ruimte voor fotografen en filmers om hun bijdrage te plaatsen over de leegstand KVL.

leegstand KVL

Als eerste Betsie van der Kruijs

een passie voor de KVL in Oisterwijk

Al jaren fotografeert Betsie het verval van de oude glorie. Van een aantal foto’s maakte ze een mooie compilatie op film.

Bijdrage Joost van den Berg

Ogen te kort

Oude gebouwen fascineren Joost van den Berg. Hij is een amateurfotograaf en had een mooie dag: “In 2005 zwierf ik door de leerfabriek, tijdens een fototentoonstelling van de Fomo. Had gelukkig mijn fototoestel bij en het licht was verbijsterend mooi. Er was zoveel te zien, dat ik ogen te kort kwam”.

Jo Pothoven

Film “Het Doek Valt” over de laatste weken dat de leerfabriek nog actief was

Heb je mooi materiaal over leegstand KVL dat hier zou passen, neem gerust contact met ons op.

 

DE TOEKOMST

WONEN, WERKEN EN RECREËREN

De komende jaren wordt het terrein van de Leerfabriek herontwikkeld. De gemeente doet dit samen met de provincie Noord- Brabant en Bouwfonds Ontwikkeling.

De centrale ligging van de leerfabriek, tussen het centrum, woonwijk, bedrijventerrein en nabij het station, maakt het gebied ideaal voor een mengeling van verschillende functies. Wonen, werken en verblijven staan daarin centraal, terwijl heden en verleden elkaar ontmoeten. De rijksmonumenten op het terrein blijven behouden en krijgen een nieuwe functie. Welke functies er precies komen en in welke hoeveelheid is nog niet bekend.

Woningen

Op het terrein staan 333 nieuwe woningen gepland. Dit zijn vrije kavels, vrijstaande woningen, 2 onder 1 kapwoningen, rijwoningen en appartementen. Daarnaast wordt de oude lakfabriek omgebouwd voor woningen.

Ambachtsplaats voor CreativiTIJD

De provincie Noord-Brabant werkt aan de herbestemming van het oude KVL-complex. De historische gebouwen worden gerestaureerd en bieden straks ruimte voor werken, cultuur, retail, horeca, werkplaatsen, expositieruimte en verblijfsaccommodatie. Volgens de filosofie van ‘ambachtsplaats voor creativiTIJD’ komen de gebouwen de komende jaren één voor één tot leven. Iedereen is welkom om hier zijn creatieve ambacht uit te oefenen!

Kijk voor meer informatie over huurruimte, het concept, de aangeboden diensten en de voortgang van de ontwikkeling op www.leerfabriekkvl.nl

De herbestemming is onderdeel van het Brabantse programma Erfgoedfabriek.

Milieu aspecten

Om van het KVL-terrein een prettige en veilige verblijfsomgeving te maken zijn de milieuaspecten van groot belang. Dat zijn de geluidsbelasting van het spoor, de bodemverontreiniging en milieuhinder van omliggende bedrijven. Om geluidshinder van het spoor te verminderen worden geluidsschermen geplaatst. Op het KVL-terrein zijn grote delen van de grond vervuild. Deze grond wordt afgegraven en vervolgens met schone grond opgehoogd. Het resultaat van deze methode wordt onderschreven door de GGD. Om overlast van bedrijven voor toekomstige bewoners te voorkomen zijn voorzieningen getroffen. Deze beletten de bedrijven niet in hun huidige activiteiten.

Meer informatie over KVL

Leegstand KVL