In Brabant worden beekdalen opnieuw ingericht waarbij aangrenzende landbouwgronden worden aangekocht en de gekanaliseerde loop wordt hermeanderd. Zo wordt het eeuwenoude beekdallandschap hersteld. Dit is belangrijk voor waterberging, droogte bestrijding, schoner water, biodiversiteitsherstel en een aantrekkelijk landschap om in te wonen en werken. We gaan in de Kempen op pad met Jochem en Joost en ontmoeten Frans en Toon om te ontdekken hoe ze dat bij de Kleine Beerze hebben aangepakt.

Comments are closed, but trackbacks and pingbacks are open.