Zaterdag 28 september jl. was het Landelijke Burendag, en dat was voor de vrijwilligers van Stichting het Inlooppunt Oisterwijk een mooie aanleiding om “alle buren” in en rond Kerkstraat 48/48a, uit te nodigen voor een gezellige middag. Zo’n 90 bewoners hadden gehoor gegeven aan de uitnodiging.

De middag begon om 14.00 uur. Om 13.30 uur stroomden de eerste gasten al binnen en een half uur later was er geen stoel meer onbezet. In de tuin was een grote verwarmde tent geplaatst. Ook hier was al heel snel geen plekje meer vrij.

Hulp van ondernemers

De vrijwilligers van het Inlooppunt werd koffie en thee geserveerd. Op de tafels stonden schalen met heerlijkheden. Er werd gesmuld van al het lekkers, veel gepraat, gelachen, kennisgemaakt en vooral heel veel “gebuurt”. Het was druk en het bleef druk! Na de koffie was er een drankje en een hapje. Lokale ondernemers hebben zich van hun beste kant laten zien want dit alles werd door hen gesponsord.

Zeer geslaagd

De middag werd muzikaal omlijst door een trio bestaande uit 2 accordeonisten met zangeres die de sfeer er goed wist in te brengen met smartlappen en zeemansliedjes. Er was herkenning en er werd naar hartenlust meegezongen. 

Een van de bezoekers stelde voor om deze bijeenkomst elke 3 maanden te herhalen! Een luid gejuich viel te horen. Het was gezellig, héél gezellig. 

Enkele reacties van de bezoekers: “geweldige feestmiddag, heb erg genoten”, “voor herhaling vatbaar”, “grandioze middag gehad”, “een goed initiatief voor mensen die anders alleen thuis zitten”, “ik heb het als fantastisch beleefd”.

De voorzitter dankte de vrijwilligers van het Inlooppunt die deze middag mogelijk hebben gemaakt, het Oisterwijks volkslied werd gezongen en tot grote verrassing werd een echt Italiaans ijsje geschept uit de gereedstaande ijscokar van Matteo uit Oisterwijk.

Via deze weg willen wij graag iedereen bedanken die aan deze fantastische middag voor en door de wijk heeft deelgenomen, en onze speciale dank gaat uit naar alle vrijwilligers en sponsors zonder wie deze Burendag niet mogelijk was! En u weet, het spreekwoord zegt: “Beter een goede buur dan een verre vriend”!

Comments are closed, but trackbacks and pingbacks are open.