See English version

en français

In Oisterwijk is een werkgroep bezig om oorlogsslachtoffers op een bijzonder wijze te herdenken: door het plaatsen van struikelstenen. Het zijn de mensen die valogo struikelstenen Oisterwijknwege hun geloof, huidskleur of geaardheid door de Duitse bezetter zijn opgepakt en in kampen omgekomen. De voorlopige lijst telt 22 joodse mensen die in de gemeente Oisterwijk hebben gewoond, en tijdens de Tweede Wereldoorlog zijn gedeporteerd en vermoord in een concentratiekamp.

Om alle mensen te herdenken worden er overal in Europa struikenstenen voor woningen geplaatst, van waaruit mensen zijn afgevoerd naar kampen. Oorspronkelijk heten ze “Stolpersteine” (stolpern betekent struikelen). Struikelstenen zijn kubusvormige betonnen stenen met een messing bovenplaat, met daarin de tekst gegraveerd. De stenen worden geplaatst in het trottoir voor de huizen waaruit de Joden verdreven en vermoord zijn. Op plekken waar de oorspronkelijke huizen verdwenen zijn, maar vroeger slachtoffers van de Duitse bezetter hebben gewoond, komt eveneens een “Struikelsteen”.

De meesten hebben geen graf maar op deze manier hebben ze een naam en daardoor blijven zij in herinnering bestaan. Door deze “Struikelstenen” kunnen vragen van kinderen en volgende generaties worden beantwoord en de geschiedenis uitgelegd.

Een wandeling door een doodgewone straat in Oisterwijk verandert plots in een reis door de geschiedenis. In Duitsland zijn er inmiddels duizenden geplaatst. Maar ook buiten Duitsland zijn ze nu ook te vinden in Oostenrijk, Hongarije en sinds enige tijd ook in Nederland. In Borne zijn in 2007 de eerste “Struikelstenen” gelegd.

In het messing wordt een korte tekst gegraveerd: Hier woonde … gevolgd door geboorteplaats en ‐datum en daaronder de plaats en datum waar hij/zij is omgebracht; bijna altijd een vernietigingskamp. De stopsteine worden gemaakt door Gunter Demnig www.stolpersteine.eu

Het project houdt o.a. in dat er draagvalk wordt gecreëerd in de Oisterwijkse gemeenschap, de nabestaanden van desbetreffende Joodse mensen worden gezocht en benaderd voor toestemming, de juiste gegevens worden doorgegeven zodat de stenen kunnen worden gemaakt, (er is een lange levertijd), fondsenwerving, informeren van de bewoners van woningen waarvoor de struikelstenen komen te liggen, vergunningen voor het plaatsen, etc. Ook zal, op basis van gevonden historische gegevens een klein videoportret van de slachtoffers gemaakt worden.

Hebt u vragen, neem gerust contact met ons op: klik voor mail