In deze Kijk dit is Oisterwijk de Voorste Stroom. Toen nog niet aangepast, nog niet meanderend dus. Frans vertelt u alles over dodaards, de ecologische verbindingszone, het Winkelven, Balsvoort en nog veel meer!

Kijk dit is Oisterwijk

met Frans Kapteijns als presentator is een serie die eerder gemaakt is voor de Lokale Omroep Voor Oisterwijk, kortweg Lovo. Deze leerzame en leuke aflevering is uit september 2006. Totaal zijn er in de serie Kijk, dit is Oisterwijk ruim 125 afleveringen gemaakt van dit interessante natuurprogramma. Frans Kapteijns is PR Boswachter bij Natuurmonumenten en kent de omgeving van Oisterwijk op z’n duimpje. Voor meer info over de Oisterwijkse bossen en vennen kijk op de site vanNatuurmonumenten.

Oisterwijk is rijk aan natuurschoon. Dwars door de gehele dorpskern loopt de Voorste Stroom. De beek neemt een belangrijke positie binnen de gemeente in. Waarschijnlijk fietst, rijdt of wandelt u dagelijks langs of over de Voorste Stroom. De Voorste Stroom begint waar de Poppelsche Leij, de Rovertsche Leij, de Nieuwe Leij en de Oude Leij eindigen en eindigt waar de Essche Stroom begint. Het gedeelte vanaf de zandvang en de stuw bij de sportvelden tot aan de Essche Stroom is heringericht. Wat eerst een rechte beek was met vrijwel stilstaand water, is nu een kronkelende, bewegende stroom geworden.

De Voorste Stroom

is de benaming van de benedenloop van de Nieuwe Leij van Tilburg tot de samenvloeiing met de Achterste Stroom bij Oisterwijk, waar de Esschestroom of Run begint, niet te verwarren met de oostelijker gelegen Run bij Veldhoven.

Aan de Voorste Stroom stonden vroeger twee watermolens, de Heukelomse molen bij Laag-Heukelom en de watermolen Ter Borch in Oisterwijk. Onder juristen is de Voorste Stroom vooral bekend door de arresten van deHoge Raad, waarbij het ging om de vraag of en zo ja, op welke gronden de overheid aansprakelijk gesteld kon worden voor de schade als gevolg van de vervuiling van deze beek. Dit arrest stamt uit 1915 en was een resultaat van een langlopend conflict tussen de gemeenten Tilburg en Oisterwijk.

voorste stroom
voorste stroom