Open Huis De Kleine Meierij

In Haaren zet Heemkundekring De Kleine Meierij de deuren wagenwijd open op Open Monumentendag!

Laat u verrassen door de veelheid aan informatie die de aanwezige vrijwilligers van De Kleine Meierij u graag zullen verschaffen. Ook het museum is geopend en voor de liefhebbers zijn er vele oude foto’s en films te bekijken. Er draaien die dag enkele video’s van Oisterwijk in Beeld! En mocht u nog interesse hebben om uw boekenkast aan te vullen, dan is daartoe ook gelegenheid.

Heemkundekring De Kleine Meijerij 

1947

De Kring is op 19 juni 1947 in Helvoirt opgericht door de secretaris van de afdeling van de Brabantse Beweging, Anton van Oirschot. Bestuur: voorzitter M. Scholten van Aschat uit Vught, penningmeester M.C. van Iersel (gemeenteontvanger van Haaren en Helvoirt), secretaris Van Oirschot zelf. Men startte met het “Vlugschrift van de Heemkundige Studie-Kring voor Helvoirt en Omgeving”. Het werkgebied omvatte toen Cromvoirt, Haaren, Helvoirt, Udenhout en Vught. Het allereerste Vlugschrift (in doorslag getypt nummer) verscheen in oktober 1947.

1948

De studiekring telde zo’n 30 leden. Pastoor Binck (Leur 1882 – 1971 Breda), kapelaan te Breda en pastoor te Alphen, waar hij zich meteen ging inzetten voor de archeologie. Hij was voorzitter van de St. Brabants Heem. Hij verzorgde lezingen. Tegen 1940 zette hij zich in voor de heemgedachte. Hij heeft een standbeeld bij het oudheidkundig streekmuseum te Alphen, waarvan hij zelf aan de basis stond. Van dat standbeeld is ook een bronzen beeldje gemaakt, dat dienst doet als onderscheiding voor de Brabantse heemkunde.

1952

Bestuur DKM de heer Schuurmans uit Haaren, J. Franken uit Oisterwijk en H. Donkers uit Vught. 60 leden.

1953

Schuurmans overleed en Haaren werd vertegenwoordigd door broeder Adelbertus, de overste van de Broeders van Huijbergen te Haaren. Voor Udenhout nam L. Brouwers zitting.

1958

Redactie DKM: F.W. Smulders te Den Bosch en mr. G. Berkelmans te Oisterwijk.

1969

Op 16 juni ‘heroprichtingsvergadering’ met gebied Berkel-Enschot, Esch, Haaren, Helvoirt, Moergestel, Oisterwijk en Udenhout. Voorzitter P. Drijvers uit Oisterwijk, vice-voorzitter E. van Hövell tot Westerflier-Zinnincq Bergmann te Helvoirt, secretaris pater E. van Waesberge te Haaren, penningmeester E. Moebs-Bayer te Moergestel, archivaris P. Wuisman te Oisterwijk. Ook broeder Adelbertus te Haaren, W. de Bakker te Oisterwijk en A. de Weyer te Esch.

Het Vlugschrift werd een gezamenlijke uitgave van de Heemkundekring en het Streekarchivaat, tot 1975. Bij de 22ste jaargang kon overgegaan worden op offset, waardoor illustraties tussen de tekst mogelijk werden.

1970

Brabants Heem ging het jaarlijkse werkkamp verzorgen. Aantal leden rond 200.

1979

De heemkundekring hield een expositie in april en liet op 4 mei 1979 haar statuten als vereniging vastleggen door notaris L. van der Werf te Oisterwijk.

1989

De gemeente Oisterwijk heeft, na het in gebruik nemen van het nieuwe administratiekantoor op de plaats van sigarenfabriek met villa De Huifkar, deze oude herberg en brouwerij, die de laatste jaren dienst deed als een der gemeentekantoren, in gebruik gegeven aan de heemkundekring De Kleine Meijerij.

De boerderij en ook wel de herberg ‘In de Drye Swaentjes’ stamt uit het midden van de zeventiende eeuw. In 1660 is het huis, dat toen al zo heette, afgebrand. Het huidige pand is in 1660 of kort daarna gebouwd.
In de 19e eeuw werd het pand een patriciërswoning. Oisterwijkers zeggen later ook wel “Versterhuis” naar een roemruchte latere bewoner mr. Abraham Hendrik de Balbian Verster (18330-1913). Hij was kantonrechter te Boxtel en later in Tilburg.

De heemkundigenvereniging heeft t.g.v. de in ingebruikneming een tentoonstelling georganiseerd onder de titel van “Werk van Toen”.

1990

Totaal ledenbestand 438.

2005

Verkoop van het pand De Drye Swaentjes door de gemeente. De heemkunde werd tijdelijk gehuisvest in Berkel-Enschot. Daarna verhuisd naar pand Spoorlaan 70 te Oisterwijk.

2021

Het pand aan de Spoorlaan werd verkocht en de heemkundekring was gedwongen in juni 2021 te verhuizen. We vertrokken naar het oude gemeentekantoor te Haaren

2022

Jubileum jaar (75-jarig bestaan), waarin we diverse evenementen organiseerden: o.a. een Open Dag en lezingen.

2023

Zondag 10 september 2023 doet ook de heemkundekring weer mee met de OPEN MONUMENTENDAG. We werken zaterdag 9 september mee met een Cultuurproeverij, rondleidingen, filmpjes en een infostand in Berkel-Enschot. In Esch sluiten we aan met een fiets- en wandelroutes Boxtel/Esch en we staan met een kraam in Oisterwijk, waar een boekje met QR-codes te verkrijgen is. In ons heemcentrum in Haaren houden we Open Dag met uitleg bij de expositieruimte, filmpjes en boekenverkoop.

Ons Werkgebied

Heemkundekring “De Kleine Meijerij” heeft als werkgebied Berkel-Enschot, Biezenmortel, Esch, Haaren, Helvoirt, Heukelom, Moergestel, Oisterwijk en Udenhout.

Ons Doel

Het bevorderen in brede kring van de belangstelling voor en de kennis van eigen streek, volk en gebruiken daarvan en heemkundig waardevolle overblijfselen uit vroeger tijden.

Zij tracht dit doel te bereiken door het onderzoeken, bestuderen en veiligstellen van heemkundig belangrijke terreinen, onroerende en roerende goederen, zaken, voorwerpen en oudheidkundige gegevens in en van het werkgebied en zijn omgeving, door het organiseren van excursies, cursussen, lezingen, publicaties en tentoonstellingen, hetzij zelfstandig, hetzij in samenwerking met andere groeperingen of instanties.

Ook het deelnemen aan activiteiten van andere verenigingen, welke met vorenstaand doel verband houden of daartoe van belang zijn, alles in de ruimste zin van het woord. De vereniging stelt zich onafhankelijk op ten aanzien van godsdienst en politiek.

Ons Kwartaalblad (Vlugschrift) en de Nieuwsbrief (Achterkantjes)

Deze worden 4 x per jaar uitgegeven voor onze leden. Losse nummers van het kwartaalblad zijn op diverse plaatsen te koop, ook bij het heemcentrum.

Zie:  www.dekleinemeijerij.nl/publicaties/tijdschriften/vlugschriften-uitgaven

Boeken (historische publicaties)

We hebben een groot aantal boeken te koop. Deze kunt u bekijken en bestellen via kwartiervanoisterwijk.nl. Deze stichting is in 2002 opgericht met als doel historische publicaties uit te geven die betrekking hebben op onderwerpen betreffende de geschiedenis van de Gemeente Oisterwijk en voorts al hetgeen met een en ander rechtstreeks of zijdelings verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn. Voorbeelden hiervan zijn de edities van de Oisterwijkse Historische Reeks waarvan deel 1 al werd uitgegeven in 1991 en de uitgaven in de Oisterwijkse Historische Brochurereeks.

Bidprentjes

Wij hebben ongeveer 24.000 bidprentjes in ons bestand ingevoerd. Het oudste prentje tot nu toe is:  Elisabeth van Opstal, overleden in 1807.

Rondleidingen

Sinds juni 2003 verzorgt onze Heemkundekring onder leiding van een gids, cultuurhistorische stadswandelingen, fietstochten en rondleidingen over de Joodse begraafplaats in Oisterwijk.

www.stadsgidsenoisterwijk.nl  

Heemkundekring De kleine Meijerij

Bezoekadres: Mgr. Bekkersplein; 5076 AV Haaren

Contact:

Philo IJpelaar, Jopie Smuldersstraat 11, 5063 CP Oisterwijk, Tel. 06-20694624, e-mail: ijpelaar1@home.nl

Verhalen van vroeger

In Woonzorgcentrum De Vloet in Oisterwijk wordt gehoor gegeven aan het thema ‘Levend Erfgoed’ door bewoners die u heel graag verhalen vertellen over vroeger. Op zondagmiddag tussen 14.30 uur en 16.30 zijn deze bewoners te vinden in een ‘vertelhoek’ in het woonzorgcentrum. Verhalen en gedichten van en over vroeger verteld door ouderen. Karin van den Heuvel, verbonden aan de Heemkundekring en de Stadsgidsen van Oisterwijk zal dit evenement organiseren en ondersteunen.

10 September is het zover, Monumentendag met als thema “Levend Erfgoed”.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.